Прейскурант вартості навчання студентів для здобуття СО "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодшого спеціаліста" Донецький національний університет імені Василя Стуса
Галузь знань Спеціальність Освітня програма Термін навчання Вартість навчання/денна Вартість навчання/заочна 2 курс денна 2 курс заочна 3 курс денна 3 курс заочна 4 курс денна 4 курс заочна
Код Назва Код Назва
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія 2 р. 10 міс. 60 675 20 225 20 225 20 225
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність 2 р. 10 міс. 37050 12 350 12 350 12 350
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Сучасні інформаційні технології та програмування 2 р. 10 міс. 60675 20 225 20 225 20 225
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Кібербезпека 2 р. 10 міс. 60 675 20225 20225 20225
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей 2 р. 10 міс. 32 500 10 833,30 10 833,30 10 833,30
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія 2 р. 10 міс. 32895 22 500 10 965 7 500 10 965 7 500 10 965 7 500
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес-аналітика 1 р. 10 міс. 40450 20 225 20 225
Економіка підприємства 1 р. 10 міс. 40450 18400 20 225 9 200 20 225 9 200
Управлінння персоналом та економіка праці 1 р. 10 міс. 40450 20 225 20 225
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 р. 10 міс. 40450 18400 20 225 9 200 20 225 9 200
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1 р. 10 міс. 40450 20 225 20 225
073 Менеджмент Менеджмент 1 р. 10 міс. 40450 18400 20 225 9 200 20 225 9 200
Менеджмент персоналу 1 р. 10 міс. 40450 20 225 20 225
075 Маркетинг Маркетинг 1 р. 10 міс. 40450 18400 20 225 9 200 20 225 9 200
076 Підприємнитцво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля 1 р. 10 міс. 40450 18400 20 225 9 200 20 225 9 200
Туристичний бізнес 1 р. 10 міс. 40450 20 225 20 225