Підготовка педагогічних працівників

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) здійснює підготовку за спеціальностями 073 «Управління навчальним закладом» та 011 «Педагогіка вищої школи».

Програми підготовки магістрів за зазначеними вище спеціальностями діють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса з урахуванням Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

На навчання за спеціальністю 073 «Управління навчальним закладом», 011 «Педагогіка вищої школи» Донецький національний університет приймає абітурієнтів, що здобули диплом бакалавра (базова вища освіта), спеціаліста або магістра (повна вища освіта) з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності. Навчання здійснюється за заочною (1,5 роки, 3 семестри) формою навчання на контрактній основі.

Після завершення навчання за спеціальністю 073 «Управління навчальним закладом» магістрам присвоюється кваліфікація керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Після завершення навчання за спеціальністю 011 «Педагогіка вищої школи» присвоюється кваліфікація викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Адреса: каб. 414 (4 поверх), головний корпус, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон для довідок: +380 (63) 248-52-16; +380 (66) 273-02-65.

Електронна пошта: [email protected].