Костянтинівська філія ДонНУ

структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території Донецької області з метою надання якісної та сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

це:

  • потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації;
  • член Асоціації університетів Європи;
  • учасник чисельних Європейських наукових і освітніх програм за лінією ТЕМРUS, Шостої та Сьомої Рамкових програм ЄС, Міжнародного фонду «Відродження» програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+»;
  • єдиний ВНЗ України, що став членом Асоціації Guide (Глобальні Університети Дистанційної Освіти);
  • університет, у якому плекають традиції, цінують ім’я і прагнуть досконалості;

Костянтинівська філія ДонНУ імені Василя Стуса

керується чинним законодавством України, Положенням про філію, нормативно-правовими та іншими актами Університету.

Приймальна комісія в 2019 році працюватиме як у м. Вінниця, так і на базі Костянтинівської філії ДонНУ імені Василя Стуса (м. Костянтинівка). Набір студентів здійснюватиметься на всі напрями підготовки (спеціальності) та форми навчання відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2019 році. Навчання можливе як у м. Вінниці, так і в Костянтинівській філії ДонНУ імені Василя Стуса (за бажанням вступника, але за умови формування академічної групи).

На базі філії здійснюється прийом на навчання за ступенями освіти:

  • бакалавр на основі повної загальної освіти (після школи);
  • бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (після технікуму);
  • магістр на основі базової або повної вищої освіти.

Форми навчання:

  • заочна з нормативним терміном навчання;
  • заочна зі скороченим терміном навчання (на базі ОКР «Молодший спеціаліст», базової або повної вищої освіти).

Вступникам на СО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

З усією необхідною інформацією можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Вступники на основі повної загальної освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2017, 2018 або 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови (тільки сертифікати 2019 року)

Для розрахунку конкурсного балу можна скористатися калькулятором.

В Костянтинівській філії ДонНУ імені Василя Стуса створено Освітній центр «Донбас-Україна» (далі — Освітній центр ДонНУ) для надання можливості абітурієнтам з  територій проведення антитерористичної операції вступити до ДонНУ імені Василя Стуса за спрощеною процедурою та отримати якісну українську освіту.

Вступникам на СО «Магістр» на основі СО «Бакалавр»

З усією необхідною інформацією можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Також можна ознайомитися з буклетами факультетів, перейшовши за посиланням.

На базі Костянтинівської філії проводиться атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Донецький національний університет імені Василя Стуса є уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

https://www.donnu.edu.ua/uk/atestatsiya/

В основі роботи Костянтинівcької філії ДонНУ імені Василя Стуса – є чітке розуміння, що університет не просто дає знання, а й формує світогляд людини, наповнює її духовно. Саме тому ми відчуваємо особисту відповідальність за кожного студента Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Адреса приймальної комісії в м. Костянтинівка: пр-т Ломоносова, 157-Б.
Телефон для довідок: +380 (6272) 2-91-23,+380 (50) 922-32-23,+380 (66) 918-63-62
Електронна пошта: [email protected]