Донецький національний університет імені Василя Стуса Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”,  для здобуття освітнього ступеня магістра

 

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Вступні випробування Мінімальний бал
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія Ні 35 30 1р. 4м. 1р. 4м. 091 Біологія Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Ні 10 1р. 4м. 1р. 4м. 101 Екологія Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
102 Хімія Хімія Ні 20 1р. 9м. 1р.9м. 6.040101 Хімія Фаховий іспит 101
102 Хімія Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 9м. 6.040102 Біологія
091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія Фаховий іспит 101
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем) Єдиний вступний іспит 101
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Біохімія Ні 14 1р. 9м. 6.040101 Хімія Фаховий іспит 101
102 Хімія Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 9м. 6.040102 Біологія
091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.051401 Біотехнологія
162 Біотехнології та біоінженерія
6.051402 Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія Фаховий іспит 101
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія Єдиний вступний іспит 101
6.120102 Лабораторна діагностика
224 Технології медичної діагностики та лікування
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей Ні 15 1р. 4м. 6.040204 Прикладна фізика Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) Ні 70 1р. 4м. 035.041                                     014.02         6.020303 Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно )   Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)                                              Середня освіта (мова і література (англійська) Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) Ні 30 1р. 4м. 035.043                        014.02          6.020303 Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)           Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно )                                                           Середня освіта (мова і література (німецька) Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.01 Українська мова та література Українська мова та література Ні 35 15 1р. 4м. 1р. 4м. 6.020303 Філологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
035 Філологія
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика Ні 20 1р. 4м. 6.020303 Філологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
035 Філологія
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

110

Публічна лінгвістика Ні 15 1р. 4м. 6.020303 Філологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
035 Філологія
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологічна реабілітація Ні 20 1р. 4м. 6.030102 Психологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
053 Психологія
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
03 Гуманітарні науки Історія та археологія Публічна історія Ні 30 1р. 4м. 6.020302 032 Історія                                                                     Історія та археологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
014 Середня освіта (історія)
6.020101 Культурологія
034 Культурологія
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання Ні 40 1р. 4м. 6.030201 Міжнародні відносини Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
6.030202 Міжнародне право
6.030503 Міжнародна економіка
6.030204 Міжнародна інформація
6.030205 Країнознавство
6.030206 Міжнародний бізнес
055 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 110 45
Бізнес-аналітика та статистика Ні 40 1р. 4м. 6.030501 Економічна теорія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
6.030502 Економічна кібернетика
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
051 Економіка
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

Економіка підприємства Ні 35 25 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030501 Економічна теорія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
6.030502 Економічна кібернетика
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
051 Економіка
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

Управління персоналом та економіка праці Ні 35 20 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030501 Економічна теорія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
6.030502 Економічна кібернетика
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
051 Економіка
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування 40 20
Облік і оподаткування Ні 40 20 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030509 Облік і аудит Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
071 Облік і оподаткування
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

072 Фінанси, банківська справа та страхування 60 30
Фінанси, банківська справа та страхування Ні 40 30 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030508 Фінанси і кредит Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101

100

Міжнародний фінансовий менеджмент (International financial management) Ні 20 1р. 4м. 6.030508 Фінанси і кредит Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування 70 30
ні 70 30 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030601 Менеджмент Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
073 Менеджмент
Менеджмент організацій та адміністрування Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

075 Маркетинг 35 30
Маркетинг ні 35 30 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030507 Маркетинг Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
075 Маркетинг
так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 25
Інноваційне підприємництво Ні 25 25 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030504 Економіка підприємства Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні  економічні відносини 60 40
Міжнародні  економічні відносини Ні 60 40 1р. 4м. 1р. 4м. 6.030503 Міжнародна економіка Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
101
100
6.030206 Міжнародний бізнес
056 Міжнародні економічні відносини
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

101

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підпримка управлінської діяльності Ні 20 1р. 4м. 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
100
100
6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100

100

05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики Ні 30 1р. 4м. 052 Політологія Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
100
100
6.030104 Політологія
Так 1р.4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100

100

28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністування Ні 15 1р. 4м. 281 Публічне управління та адміністрування Фаховий іспит 100
Єдиний вступний іспит 100
Так 1р.4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100

100

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика Ні 35 1р. 4м. 6.040301 Прикладна математика Фаховий іспит
Єдиний вступний іспит
100
100
113 Прикладна математика
6.040201 Математика
111 Математика
Так 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100

100

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) Ні 35 1р. 4м. 1р. 4м. 6.040302 Інформатика Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100
100
6.050101 Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
126 Інформаційні системи і технології
Так 1р. 4м. 1р. 4м. інші спеціальності Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит

100

100

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
08 Право 081 Право Право Ні 40 1р. 4м. 6.030401 Правознавство Єдине фахове вступне випробування 100
081 Право Єдиний вступний іспит 100
Так 1р. 4м. інші спеціальності Єдине фахове вступне випробування
Єдиний вступний іспит
100
100