Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецький національний університет імені Василя Стуса

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі – Порядок), що затверджений рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса від 26 червня 2020 року (Протокол №14) та введений в дію наказом від 01 липня 2020 року № 201/05, наказу Донецького національного університету імені Василя Стуса від 27 жовтня 2020 року № 317/05 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників», оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса: 

 • завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри психології філологічного факультету.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії факультету хімії, біології і біотехнологій.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри англійської філології факультету іноземних мов.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування факультету іноземних мов.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри міжнародних економічних відносин економічного факультету.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри економічної та управлінської аналітики економічного факультету.
  Строк обрання – 5 років.
   
 • завідувача кафедри комп`ютерних наук та інформаційних технологій факультету інформаційних і прикладних технологій.
  Строк обрання – 5 років.
   

 

Вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри: 

наявність ступеню освіти «Магістр»; 

наявність наукового ступеню та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри. 

                                                                                                                                                                                  

 • професора кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету.
  Строк обрання – 
  років.
 • професора кафедри комп`ютерних наук та інформаційних технологій факультету інформаційних і прикладних технологій.
  Строк обрання – 
  3 роки. 

 

Вимоги до претендентів на посаду професора: 

наявність ступеню освіти «Магістр»; 

наявність наукового ступеню або вченого звання. 

                                                                                                                                                                                  

 • доцента кафедри менеджменту та поведінкової економіки економічного факультету.
  Строк обрання – 3 роки.
 • доцента кафедри міжнародних економічних відносин економічного факультету.
  Строк обрання 
  3 роки. 
 • доцента кафедри інформаційних систем управління факультету інформаційних і прикладних технологій.
  Строк обрання 
   3 роки. 
 • доцента кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій факультету інформаційних і прикладних технологій.
  Строк обрання
   3 роки. 

 

Вимоги до претендентів на посаду доцента: 

наявність ступеню освіти «Магістр»; 

наявність наукового ступеню або вченого звання. 

 

Претендент протягом місяця з дня наступного за днем опублікування цього оголошення подає такі документи: 

 1. заяву про участь у конкурсі; 
 2. копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; 
 3. копії документів про освіту (для осіб, які не працюють в університеті); 
 4. копії документів про наявність наукового ступеня та/або вченого звання (за наявності) (для осіб, які не працюють в університеті); 
 5. перспективний план розвитку кафедри з урахуванням Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025 рр. (для осіб, які претендують на заміщення вакантної посади завідувача кафедри); 
 6. ключові показники ефективності завідувача кафедри з урахуванням затверджених в Університеті ключових показників ефективності, адаптовані під перспективний план розвитку кафедри (для осіб, які претендують на заміщення вакантної посади завідувача кафедри); 
 7. ключові показники ефективності науково-педагогічного працівника з урахуванням затверджених в університеті ключових показників ефективності (для осіб, які претендують на заміщення вакантної посади професора, доцента, старшого викладача, викладача); 
 8. звіт про роботу за останні п’ять років; 
 9. особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті); 
 10. автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті); 
 11. картку проведення самоаналізу відповідності науково-педагогічного працівника Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності; 
 12. документи, що підтверджують професійну та академічну активність; 
 13. інші документи, які, на думку претендента, можуть підтвердити рівень його освіти, досвід роботи, професійний рівень та ділову репутацію (за наявності). 

Форми вищезазначених документів, а також проєкт контракту із основними умовами роботи на посаді:

Адреса, за якою здійснюється прийом документів: каб. 504, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21027  

Контактна інформація: 

Загальний відділ +380432508934, general.div@donnu.edu.ua 

Відділ кадрів +380432508935, n.gorelova@donnu.edu.ua 

 

Дата публікації оголошення: 27 жовтня 2020 року.