Друга вища освіта

Спеціальності та терміни навчання

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Термін навчання

Код

Назва

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Англійська мова і переклад

2 роки

081

Право

Право

3 роки

Перелік документів для вступу

Для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

Направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства (для осіб, які направлені державним (регіональним) замовником для отримання другої вищої освіти);

Оригінал диплома та додатку до диплома (з наведенням кількості прослуханих годин) або нотаріально завірена копія (за вибором абітурієнта);

Довідку медико-соціальної комісії (для осіб, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за набутою спеціальністю і потребують перепідготовки);

Заяву встановленого зразка (заповнюються під час подання документів);

Копію паспорту;

Копію довідки про присвоєння ІПН;

4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см.

Паспорт подається вступником особисто.

Терміни подачі документів

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів о 16:00 годині
07 вересня 2018 року
о 16:00 годині *
24 липня 2018 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань у вигляді співбесід

15 липня – 14 вересня 2018 року

25 липня – 31 липня 2018 року *

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 16:00 години
14 вересня 2018 року;
не пізніше 12:00 години
02 серпня 2018 року *
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше
20 вересня 2018 року

за державним замовленням — не пізніше 12:00 години

08 серпня 2018 року *

* — для осіб, які мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом