Донецький національний університет імені Василя Стуса Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Вступні випробування Мінімальний бал
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія Ні 15 2 р. 10 міс. 5.01010101 Дошкільна освіта Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.01010201 Дочаткова освіта
5.01010601 Соціальна педагогіка
5.12010103 Медико-профілактична  справа
5.13010101 Соціальна робота
5.11010101 Ветеринарна медицина Фаховий іспит 110
5.12010101 Лікувальна справа
5.12010107 Стоматологічна справа
5.12010108 Лабораторна діагностика
5.12020101 Фармація
5.12010102 Сестринська справа
так 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
Фаховий іспит 110
Додатковий фаховий іспит 120
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Так 10 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
Фаховий іспит 100
Додатковий фаховий іспит 100
Ні 10 2 р. 10 міс. 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія Фаховий іспит 100
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Сучасні інформаційні технології та програмування Так 10 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
Фаховий іспит
Додатковий фаховий іспит
Ні 10 2 р. 10 міс. 122 Комп’ютерні науки Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит
126 Інформаційні системи і технології
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Кібербезпека Так 5 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 115
Фаховий іспит 115
Додатковий фаховий іспит 115
Ні 2 р. 10 міс. 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербзпека
5.05010301 Розробка програмного забезпечення Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 115
5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів Фаховий іспит 115
5.05010102 Обслуговування  систем  баз даних і знань
5.05010201 Обслуговування комп`ютерних  систем i мереж
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей Так 10 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 101
Фаховий іспит 101
Додатковий фаховий іспит 101
Ні 2 р. 10 міс. 5.05100301 Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
5.05020101 Обслуговування систем управління і автоматики
5.05020102 Обслуговування комп`ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва
5.05020202 Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
5.05020203 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 101
5.05020204 Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв`язку на транспорті Фаховий іспит 101
5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
5.05100401 Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
5.05100101 Радіотехнічні вимірювання
5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання
5.05100103 Механічні вимірювання
5.05100401 Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів
5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
172 Телекомунікація та радіотехніка
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія Так 15 30 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. інші спеціальності Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 101
Фаховий іспит 101
Додатковий фаховий іспит 101
Ні 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 5.05140101 Біохімічне виробництво
5.05170110 Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів
5.05170101 Виробництво харчової  продукції
5.05170102 Консервування
5.05170103 Зберігання i переробка зерна
5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів i овочів
5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м`яса
5.05170111 Зберігання, консервування та переробка молока
5.08010102 Землевпорядкування
5.09010101 Промислове квітництво
5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства
5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва
5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 101
5.09010202 Бджільництво Фаховий іспит 101
5.09010203 Звірівництво
5.09010301 Лісове господарство
5.09010302 Мисливське господарство
5.05180101 Лісозаготівля та первинне оброблювання деревини
5.05180102 Оброблювання деревини
5.05180103 Виготовлення меблів
5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство
5.09010304 Природно-заповідна справа
5.09020101 Рибництво і аквакультура
5.11010101 Ветеринарна медицина
5.12010106 Стоматологія ортопедична
5.12010107 Стоматологічна справа
5.12010104 Стоматологія
5.12010105 Акушерська справа
5.12010101 Лікувальна справа
5.12010102 Сестринська справа
5.12010103 Медико-профілактична справа
5.12010108 Лабораторна діагностика
5.12020101 Фармація
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Бізнес-аналітика Ні 43 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства Ні 30 18 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управлінння персоналом та економіка праці Ні 40 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
07 Управління і адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Ні 34 40 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Ні 70 1 р. 10 міс. 5.03050801 Фінанси і кредит Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03050802 Оціночна діяльність Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050901 Бухгалтерський облік
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит 101
073 Менеджмент Менеджмент Ні 30 15 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Менеджмент персоналу Ні 64 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
075 Маркетинг Маркетинг Ні 57 15 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємнитцво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля Ні 30 18 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Туристичний бізнес Ні 30 1 р. 10 міс. 5.03050601 Прикладна статистика
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність Сертифікат ЗНО з української мови та літератури 100
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції Сертифікат ЗНО з математики або сертифікат ЗНО з історії України 100
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Фаховий іспит 101
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність