Управління постконфліктними територіями (міждисциплінарна)

Наближаємо перемогу України разом!

Донецький національний університет імені Василя Cтуса , виконуючи сигнальну функцію, усвідомлює необхідність підготовки фахівців, які були б здатні взяти на себе післявоєнне відновлення країни, всіх сфер життєзабезпечення та економіки.

Стусівський представляє унікальну магістерську практико-орієнтовану міждисциплінарну і міжгалузеву освітню програму «Управління постконфліктними територіями», яка поєднує в собі стандарти двох спеціальностей – «Політологія» і «Менеджмент», і має на меті підготовку фахівців для післявоєнного відновлення України:

-здатних ідентифікувати ключові категорії та умови миру,

-імплементувати світовий досвід управління постконфліктними територіями та використовувати практику менеджменту таких територій,

-проводити аудит території,

-мати навички стратегування та антикризового менеджменту.

-Навички експертного консультування з постконфліктного миробудівництва у сфері безпеки та правосуддя;

-залучення до викладання експертів-практиків з оцінки майна, фахівців міжнародних структур, спеціалістів з політології, економіки, менеджменту, психології, комунікацій, безпеки та правосуддя, соціального захисту, екології;

-отримання додаткової кваліфікації, що повʼязана з майбутньою сферою діяльності випускників.

Докладніше – тут

-голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)

-керівники підприємств, установ та організацій

-керівники виробничих та інших основних підрозділів

-керівники функціональних підрозділів

-керівники проектів та програм

-консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

-консультант з економічних питань, із суспільно політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)

-менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

-політолог

-професіонали з управління проектами та програмами

-професіонали державної служби та місцевого самоврядування

-наукові співробітники

-фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері

-експерт із суспільно-політичних питань

-аналітик з інвестицій

-аналітик загроз безпеки

-науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)

Форма навчання – денна та заочна.

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці.

Джерело фінансування: бюджет і контракт.

Ліцензійний обсяг:

денна форма – 15 осіб,

заочна форма – 20 осіб.

Для вступу на бюджет і на контракт потрібні результати:

  1. МТНК або Індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (для осіб, які мають таке право згідно з Правилами прийому);
  2. Фахового іспиту

та Мотиваційний лист.

Денна форма – 47 589 грн. (за весь термін навчання)

Заочна форма – 23 100 грн. (за весь термін навчання)

Логотип
Економічний факультет