Загальна інформація

Донецький національний університет імені Василя Стуса є уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою». (Національне агентство України з питань державної служби).

Нормативна база

Порядок реєстрації

Порядок реєстрації на участь в атестації

Реєстрація на участь в атестації в атестаційній комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року. Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (зразок).

Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

1) Заповнити електронну реєстраційну форму «Реєстраційна форма учасника атестації», розміщену на офіційному веб-сайті університету в розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»;

2) Надіслати електронною поштою на адресу: [email protected], контактні телефони 0504220142, 0677938738;

3) Надіслати поштою на адресу: Донецький національний університет імені Василя Стуса вул. 600-річчя, 21, кабінет 610, м. Вінниця, 21021;

4) Подати особисто до загального відділу університету (адреса: Донецький національний університет імені Василя Стуса вул. 600-річчя, 21, кабінет 504, м. Вінниця, 21021).

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної заяви — скановану копію) про сплачені кошти за послуги з проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення. Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуг». Особи, які надіслали електронну заяву або заповнили електронну реєстраційну форму, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення (к. 610).

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу, вказану особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Приймання заяв закінчується за добу до дати, визначеної графіком атестації (у разі проходження атестації в групі).

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію відповідним вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

Порядок реєстрації на отримання посвідчення

Особа, яка вільно володіє державною мовою і може підтвердити це одним із таких документів:

Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

Документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

Документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

Диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Може звернутися до атестаційної комісії із заявою про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»). До заяви повинна бути додані копії документів про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього.

Заповнити реєстраційну заяву

Пояснювальна записка

Атестаційна комісія Донецького національного університету імені Василя Стуса на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 15 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» здійснює атестацію на предмет володіння державною мовою. Завдання розробляються у відповідності до проекту «Стандарту української мови для державних службовців», що був підготовлений науковцями Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і розміщений на сайті Національного агентства України з питань державної служби. Під час розробки завдань Атестаційна комісія керується вимогами щодо рівня компетентностей, наведених у Додатках 1 та 2 до постанови «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою». Структура атестації, форма та зміст завдань відповідає зразкам тестових завдань, тем та сценаріїв проведення співбесіди, які оприлюднені у вільному доступі на сайті Національного агентства України з питань державної служби.

До Уваги осіб, які претендують на вступ надержавну службу, та держслужбовців!

Атестація з державної мови у вересні 2019 року відбудеться 30 вересня 2019 року.

Атестація з державної мови у жовтні 2019 року відбудеться 29 жовтня 2019 року.

Атестація з державної мови у листопаді 2019 року відбудеться 26 листопада 2019 року.

Атестація з державної мови у грудні 2019 року відбудеться 24 грудня 2019 року.

Виїзна атестація проводиться за наявності групи за попередньою домовленістю.

Телефон для довідок: 098-64-700-40 Ольга Василівна.

Зразки завдань

Вартість послуги з проведення атестації

  • Вартість послуги з проведення атестації, щодо вільного володіння державною мовою становить:

Проходження атестації в групі — 700.00 грн., індивідуально — 1200.00 грн.

Отримувач: Донецький національний університет імені Василя Стуса

ЄДРПОУ: 02070803

р/р: 31250260100644

МФО: 820172

Державна казначейська служба України

Призначення платежу: за проходження атестації в групі (індивідуальної атестації) ПІБ, договір №

  • Для виготовлення посвідчення (крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою):

Вартість посвідчення 20 грн.

Отримувач: Донецький національний університет імені Василя Стуса

ЄДРПОУ: 02070803

р/р: 31254360200644

МФО: 820172

Державна казначейська служба України

Призначення платежу: виготовлення посвідчення