Specialties and Competitive Subjects Донецький національний університет імені Василя Стуса

Спеціальності та конкурсні предмети

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса в 2018 році

Для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса 2018 году вступники на базі повної загальної середньої освіти повинні надати сертифікати ЗНО 2016, 2017 і 2018 року, ОКРІМ сертифікату ЗНО з іноземної мови (дійсний лише сертифікат 2018 року).

Завантажити у форматі pdf: ЗНО-2018-рік.pdf

Спеціальність

Освітня програма

Конкурсні предмети

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Ваговий коефіцієнт (%)

Факультет математики та інформаційних технологій

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

1. українська мова та література;

105

0,5

2. історія України;

105

0,2

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Математика

Математика

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

110

0,5

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Статистика

Комп’ютерний аналіз даних та керування ризиками

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

110

0,5

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Прикладна математика

Комп’ютерно-математичне моделювання, комп'ютерні технології, інформаційні технології

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

110

0,5

3. фізика або або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Комп’ютерні науки

Сучасні інформаційні технології та програмування

1. українська мова та література;

100

0,2

2. математика;

110

0,5

3. фізика або або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Фізико-технічний факультет

Середня освіта

Фізика

1. українська мова та література;

100

0,3

2. фізика

115

0,35

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

115

0,35

Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. фізика ;

115

0,35

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

115

0,35

Прикладна фізика та наноматеріали

Технології інтернету речей

1. українська мова та література;

100

0,3

2. фізика ;

100

0,35

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

100

0,35

Кібербезпека

Кібербезпека

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

120

0,35

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

120

0,35

Комп’ютерні науки

Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

120

0,35

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

120

0,35

Computer Sciеnces (програма з англійською мовою викладання)

1. українська мова та література;

100

0,3

2. математика;

100

0,35

3. фізика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

120

0,35

Хімічний факультет

Хімія

Хімія

1. українська мова та література;

100

0,55

2. хімія;

100

0,2

3. математика або фізика.

100

0,2

Хімія

Біохімія

1. українська мова та література;

100

0,55

2. хімія;

100

0,2

3. математика або фізика.

100

0,2

Біологічний факультет

Біологія

Біологія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. біологія

100

0,45

3. хімія або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Екологія

Екологія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. біологія

100

0,45

3. хімія або географія

100

0,2

Історичний факультет

Історія та археологія

Історія та археологія

1. українська мова та література;

100

0,25

2. історія України;

100

0,5

3. географія або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,25

Політологія

Політологія

1. українська мова та література;

100

0,35

2. історія України;

100

0,35

3. математика; іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,3

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

1. українська мова та література;

100

0,25

2. іноземна мова (англ).

100

0,4

3. історія України або математика

100

0,35

Факультет іноземних мов

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Англійська мова і переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. іноземна мова (англ.).

110

0,6

3. історія України або географія.

100

0,2

Німецька мова і переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. іноземна мова (англ., нім.).

110

0,6

3. історія України або географія.

100

0,2

Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

Французька мова і переклад

1. українська мова та література;

100

0,2

2. іноземна мова (англ., франц.).

110

0,6

3. історія України або географія.

100

0,2

Філологічний факультет

Філологія. Українська мова та література

Українська мова та література

1. українська мова та література;

100

0,45

2. іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

100

0,2

3. історія України або географія

100

0,35

Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно)


Російська мова та література, переклад (російська, українська мови)

1. українська мова та література;

100

0,45

2. іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

100

0,2

3. історія України або географія

100

0,35

Філологія. Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

1. українська мова та література;

100

0,45

2. іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.,)

100

0,2

3. історія України або географія

100

0,35

Культурологія

Культурологія

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,35

3. географія або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.).

100

0,2

Психологія

Психологія

1. українська мова та література;

100

0,3

2. біологія

100

0,4

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

100

0,3

Журналістика

Журналістика

1. українська мова та література;

100

0,45

2. історія України;

100

0,35

3. математика або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.)

100

0,2

Економічний факультет

Економіка

Бізнес-аналітика

1. українська мова та література;

100

0,35

2. математика;

100

0,35

3. географія або або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.

100

0,3

Економіка підприємства

1. українська мова та література;

100

0,35

2. математика;

100

0,35

3. географія або або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.

100

0,3

Управління персоналом та економіка праці

1. українська мова та література;

100

0,35

2. математика;

100

0,35

3. географія або або іноземна мова (англ., нім., ісп., франц.

100

0,3

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

1. українська мова та література;

100

0,35

2. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,35

3. математика або географія

100

0,3

Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад

1. українська мова та література;

100

0,35

2. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,35

3. математика або географія

100

0,3

International Bussiness (Міжнародний бізнес - програма з англійською мовою викладання)

1. українська мова та література;

100

0,35

2. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

170

0,35

3. математика або географія

100

0,3

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. українська мова та література;

100

0,35

2. математика;

100

0,35

3. географія або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,3

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

1. українська мова та література;

100

0,35

2. математика;

100

0,35

3. географія або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,3

Маркетинг

Маркетинг

1. українська мова та література;

100

0,4

2. математика

100

0,2

3. географія або. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,4

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Підприємництво і торгівля

1. українська мова та література;

100

0,4

2. математика

100

0,2

3. географія або. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,4

Туристичний бізнес

1. українська мова та література;

100

0,4

2. математика

100

0,2

3. географія або. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,4

Менеджмент

Управління персоналом

1. українська мова та література;

100

0,4

2. математика

100

0,2

3. географія або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,4

Менеджмент

1. українська мова та література;

100

0,4

2. математика

100

0,2

3. географія або. іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,4

Юридичний факультет

Право

Право

1. українська мова та література;

100

0,4

2. історія України;

100

0,3

3. математика або іноземна мова (англ., нім., франц., ісп.).

100

0,3