Questions and Answers Донецький національний університет імені Василя Стуса

Питання-відповідь

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації, що підтверджується Ліцензією Міністерства освіти і науки України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також в 2016 році відкрито 2 освітні програми бакалавріату і 3 магістерські програми з англійською мовою викладання.

3. На скільки спеціальностей (спеціалізацій) дозволяється подавати документи у 2016 році?

Відповідно до пункту 5.2. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації), на яких відсутні бюджетні місця, не обмежується. При цьому заяви, подані на певну спеціальність до одного вишу за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються фактом подання однієї заяви.

4. На які спеціальності (спеціалізації) можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?

Щоб визначити всі спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса, на які ви маєте право вступати за результатами сертифікатів ЗНО, скористайтеся сервісом Покажчик ЗНО.

5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

Ні, не приймають. Згідно з пунктом 5.9 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО, видані у 2016 році.

6. Якою є кількість бюджетних місць у 2016 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з минулорічною кількістю бюджетних місць на сторінці Державне замовлення.

7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал визначається Приймальною комісією лише після закінчення прийому документів, тому спрогнозувати його неможливо.

До того ж, останні роки механізм розрахунку конкурсного бала змінювався. Через це порівнювати його з минулорічними показниками не має сенсу.

Ознайомитися з кількістю заяв, поданих на спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса в минулому році, можна на сторінці Koнкурсна ситуація 2015.

8. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно з пунктами 5.2 і 5.3 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зарахування за співбесідою, подають заяви тільки в електронній формі.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

9. Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на веб-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • серію та номер документа, що посвідчує особу, коли й ким він виданий.

10. Хто має право на складання вступних випробувань?

Як зазначається у розділі VII Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса, брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 р. № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 р. за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (за вибором абітурієнта) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 р. та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

11. Хто має право на проходження співбесіди?

Згідно з пунктом 9.1 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса за результатами співбесіди до ДонНУ імені Василя Стуса зараховуються:

  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича, та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р.;
  • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

12. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

13. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно з пунктом 5.4. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

14. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

15. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 6.2. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти та додаткових балів, передбачених розділом Х Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази, де автоматично переводиться у 200-бальну шкалу.

16. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні —місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

17. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?

Після спливання терміну подачі документів додаткові документи від вступників не приймаються.

18. Що таке творчий конкурс?

Творчий конкурс — це професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та редакційної роботи, діяльності, пов’язаної зі зв’язками з громадськістю; здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни. Проходження творчого конкурсу є обов’язковим при вступі на спеціальність «Журналістика».

Наголошуємо, що прийом заяв і документи для вступу на спеціальність «Журналістика» завершується о 18 годині 20 липня 2016 р.

19. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

20. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ імені Василя Стуса порядку (Додаток 11).

21. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2016 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання. При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік.

22. Де будуть приймати паперові заяви і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?

Цьогорічний прийом паперових заяв та документів буде здійснюватися в трьох містах:

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Велика комп’ютерна зала, 2-ий поверх головного корпусу ДонНУ імені Василя Стуса. Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32. Електронна пошта: [email protected].

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36. Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23. Електронна пошта: [email protected]

м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157. Телефони для довідок: + 380 (272) 2-91-23,+380 (50) 922-32-23, +380 (66) 918-63-62. Електронна пошта: [email protected]

м. Маріуполь, вул. Азовстальска, 4. Телефони для довідок: +380 (629) 46-55-34, +380 (67) 399-66-56, +380 (66) 362-48-30, +380 (63) 994-58-43. Електронна пошта: [email protected].

23. Чи готує Донецький національний університет імені Василя Стуса педагогічні кадри?

Здобутий в ДонНУ імені Василя Стуса ступінь освіти «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» дає право обіймати посади не лише в загальноосвітніх (школа, гімназія, ліцей, колегіум), професійно-технічних і вищих (технікум, училище, коледж, інститут, академія, університет) навчальних закладах усіх форм власності, а й у науково-дослідних установах і органах управління системою освіти.

Окрім цього, в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється підготовка магістрів за такими спеціальностями, як «Управління навчальним закладом» (з отриманням кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання») і «Педагогіка вищої школи» (з отриманням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів»).

Також здійснюється набір педагогічних працівників і керівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації на курси підвищення кваліфікації за програмами «Педагогіка вищої школи» і «Управління навчальним закладом».

24. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса не залишить м. Вінниця. В планах керівництва — продовжувати розбудову класичного університету європейського рівня у м. Вінниця.