Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса було сформовано у травні 2011 р. з метою організації видавничої діяльності в університеті, забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною літературою, поширення результатів наукових досліджень співробітників університету.

До складу видавництва входять:

Редакційний відділ навчальної та навчально-методичної літератури:

 •  коректура, літературне редагування навчальної та навчально-методичної літератури;
 •  надання консультаційної допомоги авторам при підготовці рукопису;
 •  присвоєння Міжнародного стандартного номера (ISBN);
 •  розсилка обов’язкових безкоштовних примірників видань.

Відділ технічного редагування:

 •  верстка навчально-довідкової та наукової літератури;
 •  розробка дизайну обкладинок;
 •  адаптація оригінал-макетів періодичної літератури та іншої поліграфічної продукції до особливостей виробництва.

Відділ друку:

 •  тиражування друкованої продукції;
 •  копіювання і сканування;
 •  підготовка обкладинок.

Відділ обробки після друку:

 •  палітурно-брошурувальні та оздоблювальні роботи;
 •  фальцювання.
У даний період Видавництво ДонНУ імені Василя Стуса випускає наступні види продукції:

навчальна, довідкова, наукова періодична і неперіодична література, студентські квитки, посвідчення співробітників, індивідуальні плани студентів, журнали обліку та інша поліграфія (календарі, буклети, флаєра, запрошення тощо).

Видавництво здійснює повний цикл виробництва:

 •  експертна оцінка та редагування рукопису;
 •  створення оригінал-макету, адаптація ілюстративного матеріалу, розробка дизайну обкладинок;
 •  додрукарська підготовка;
 •  тиражування засобами чорно-білого та кольорового цифрового друку, копіювання та ризографія;
 •  палітурно-брошурувальні та оздоблювальні роботи.

На базі видавництва функціонує вузол інформаційно-виробничої системи «Освіта», що забезпечує виробництво студентських квитків державного зразка.

Технічні можливості Видавництва ДонНУ імені Василя Стуса дозволяють здійснювати кольоровий і чорно-білий друк на офісних і крейдованих паперах до формату А3 включно, бігування, брошурування, прошивку скобами, ламінування та палітурні роботи.

До початку 2013 року Видавництвом було виготовлено понад 500 найменувань навчально-довідкової, наукової літератури та поліграфії, вироблено 4000 студентських квитків, 3000 індивідуальних планів студентів (спеціалістів і магістрів), 113 посвідчень співробітників.