Вступники на СО «Магістр», ця інформація для вас!

Відповідно до роз’яснень Міністерства освіти і науки України, для розширення можливостей вступників бакалаврських програм щодо здобуття наступного рівня вищої освіти за спеціальностями, прийом в магістратуру за якими здійснюється за результатами Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄФВІ), у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса будуть проводитися додаткові фахові вступні випробування (для «перехресного вступу») під час вступної кампанії протягом терміну, визначеного Правилами прийому.

Для проведення таких іспитів необхідно мати сертифікати про складання ЄФВВ/ЄФВІ або екзаменаційні листи про реєстрацію для складання ЄФВВ/ЄФВІ.

Слідкуйте за розкладом вступних випробувань на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua

З інших питань щодо вступу – звертайтеся до Приймальної комісії ДонНУ імені Василя Стуса:

Приймальна комісія ДонНУ імені Василя Стуса в м. Вінниця

Адреса: головний корпус, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32, +380 (98) 971-96-40

Електронна пошта: [email protected]