Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету було створено наказом ректора базового ВНЗ від 24.09.90 р. № 513-5 на підставі клопотання Маріупольської міської ради, керівництва комбінатів ім. Ілліча, «Азовсталь», концерну «Азовмаш».

Відповідно до наказу № 22-8/05 от 29.12.2014 р. про перейменування структурних підрозділів, на виконання рішення Вченої ради від 24 грудня 2014 року про приведення структури Донецького національного університету у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» від 01.06.2014 р., Маріупольський навчально-консультаційний центр з 01.01.2015 р. перейменовано в Маріупольську філію Донецького національного університету.

Філія діє на підставі чинного законодавства України, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки та Статуту університету.

Головною метою діяльності філії є надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» на заочній та прискореній формах навчання за ліцензованими спеціальностями в ДонНУ.

За 25 років успішної роботи Центру у м. Маріуполі було підготовлено і випущено понад 2000 висококваліфікованих фахівців.

Переваги навчання в Маріупольській філії ДонНУ:

  • Навчання у провідному державному ВУЗі з 77-річною історією — у найбільшому центрі науки, освіти і культури України найвищого IV рівня акредитації.
  • Отримання престижної вищої освіти і диплому європейського зразка без відриву від місця роботи та проживання.
  • Навчання проводять висококваліфіковані викладачі ДонНУ.
  • Навчальний процес здійснюється із застосуванням передових технологій і прогресивних методів навчання, повністю забезпечений сучасним бібліотечним фондом і лекційними матеріалами.

Приймальна комісія у 2015 році буде працювати як у м. Вінниця, так і на базі Маріупольської філії ДонНУ. Набір студентів буде здійснюватися на всі напрями підготовки (спеціальності) та форми навчання відповідно до Правил прийому до Донецького національного університет у 2015 році. Навчання можливе як у м. Вінниця, так і в Маріупольській філії ДонНУ (за бажанням абітурієнта, але за умови формування академічної групи).

Директор Маріупольської філії Донецького національного університету — Медведєва Олена Віталіївна.

Адреса: вул. Сеченова, 71а, м. Маріуполь, Донецька область,
каб. 8, вул. Азовстальска, 4, м. Маріуполь, Донецька область.

Телефони:

+380 (629) 46-55-34;

+380 (67) 399-66-56;

+380 (66) 362-48-30;

+380 (63) 994-58-43.

Електронна пошта: [email protected]