Освітньо-практичний центр інноватики та стратегічного розвитку (ОПЦІСР) є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, що займається розробкою та впровадженням інноваційних форм навчального процесу; стратегічним плануванням розвитку університету, координацією роботи його структурних підрозділів в контексті дотримання Стратегії-2025 та реалізації тактичних кроків.

До складу ОПЦІСР входять:

  • Відділення міждисциплінарного навчання, на базі якого здійснюється запровадження нових освітніх технологій у навчальному процесі, виходячи зі стратегічних пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні; організація та координація інноваційних форм проектно-орієнтованого навчання, його навчально-методичне забезпечення (розробка освітніх програм та навчальних планів на основі компетентністного підходу).
  • Сектор управління рейтингами і компетенціями, що здійснює управління внутрішньоуніверситетським рейтингом (персональним, кафедральним, факультетським); підготовку аналітичних матеріалів щодо компетенцій і мотивацій співробітників, організацію взаємодії структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса; впроваджує інноваційні форми управління персоналом.
  • Сектор стратегічного розвитку та новацій в освітній діяльності забезпечує координацію роботи структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса у контексті планування та дотримання Стратегії-2025; займається розробкою інструментів запровадження нових освітніх технологій у навчальний процес, проектів вдосконалення форм проектно-орієнтованого навчання.

Пріоритетними напрямами діяльності ОПЦІСР є виявлення, формування та активізація інноваційної діяльності, координація проектів і грантів, пошук та залучення позабюджетного фінансування розвитку ДонНУ імені Василя Стуса, організація роботи з комерціалізації прикладних продуктів освітньої та наукової діяльності, реалізація авторських практичних програм супроводу діяльності владних та бізнес-структур, інтеграційних форм співпраці з місцевою громадою та академічним середовищем України.

Майбутнє вже поряд... Наважся на інновації!

Контакти:

Адреса: кім. 614, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Електронна пошта: [email protected]

Сторінка в facebook.