Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі університету здійснюється за 24 науковими спеціальностями.

Фізико-математичні науки:

Біологічні науки:

Історичні науки:

Економічні науки:

Філософські науки:

Філологічні науки:

Юридичні науки:

Національна безпека:

  • 21.06.01 «Екологічні безпека»

Політичні науки: