• 01.01.01 «Математичний аналіз»
 • 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 01.04.02 «Теоретична фізика»
 • 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
 • 03.00.12 «Фізіологія рослин»
 • 07.00.01 «Історія України»
 • 07.00.02 «Всесвітня історія»
 • 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
 • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
 • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»
 • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
 • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
 • 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
 • 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
 • 10.01.01 «Українська література»
 • 10.01.06 «Теорія літератури»
 • 10.02.01 «Українська мова»
 • 10.02.04 «Германські мови»
 • 10.02.15 «Загальне мовознавство»
 • 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
 • 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»
 • 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки)