Для участі у конкурсному відборі до приймальної комісії необхідно подати:

  1. Заява (заяви)у паперовій формі;
  2. Документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);
  3. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
  4. Документ державного зразка про здобуття освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4;
  6. Військовий білет або посвідчення про прописку (при вступі на денну форму навчання)
  7. Копії документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо).