Біологічний факультет

 • Лабораторна діагностика
 • Біологія
 • Екологія
 • Біологія (програма подвійних дипломів з Університетом Святого Вітовта, Литва)
 • Екологія (програма подвійних дипломів з Університетом Святого Вітовта, Литва)

Економічний факультет

 • Економіка міст і регіонів
 • Управління відновленням територій та регіональним розвитком
 • Економічна кібернетика
 • Бізнес-аналітика та статистика
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Прикладна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)
 • Менеджмент організацій та адміністрування
 • Менеджмент туризму
 • Бізнес-адміністування
 • General MBA (Загальне бізнес-адміністрування)
 • Маркетинг

Історичний факультет

Кафедра педагогіки та управління освітою

 • Педагогіка вищої школи
 • Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання

Факультет іноземних мов

 • Англійська мова і переклад
 • Німецька мова і переклад
 • Французька мова і переклад

Факультет математики та ІТ

 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Математика
 • Актуарна та фінансова математика
 • Прикладна математика
 • Комп'ютерні науки та інформаційні технології/Сучасні інформаційні технології та програмування

Фізико-технічний факультет

 • Середня освіта (фізика)
 • Фізика та астрономія
 • Прикладна фізика та наноматеріали (Технології інтернету речей)
 • Інтелектуальні інформаційні технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Філологічний факультет

 • Культурологія
 • Українська мова та література
 • Філологія (російська мова та література, переклад (російська, українська мова))
 • Прикладна лінгвістика
 • Психологія
 • Журналістика

Хімічний факультет

 • Хімія
 • Біохімія
 • Аналітична хімія
 • Фізична хімія

Юридичний факультет

 • Право