Для вступу до Донецького національного університету в 2017 році до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі. Згідно з Правилами прийому до ДонНУ у 2017 році вступник має право подати заяву в електронній або паперовій формі.

  Абітурієнти, які не мають спеціальних прав на вступ, мають подати заяву шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

  Заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто.

 2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта).
 3. Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН)​;
 4. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором — оригінали або копії.
 5. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 або 2017 році, за особистим вибором — оригінали або копії.
 6. Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см.
 7. Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних).
 8. Документи, що підтверджують наявність підстав для спеціальних прав на вступ(якщо є пільги).

Увага!

На вимогу вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію атестата і додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів. Для засвідчення копій потрібно мати при собі оригінали всіх документів.