Для отримання другої вищої освіти зі скороченим терміном навчання вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

  • заяву встановленого зразка (заповнюються під час подання документів);
  • оригінал диплома та додатку до диплома (з наведенням кількості прослуханих годин) або нотаріально завірена копія (за вибором абітурієнта);
  • довідку медико-соціальної комісії (для осіб, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за набутою спеціальністю і потребують перепідготовки);
  • направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства (для осіб, які направлені державним (регіональним) замовником для отримання другої вищої освіти);
  • копію паспорту;
  • копію довідки про присвоєння ІПН;
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см.

Паспорт подається вступником особисто.