1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?
 2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?
 3. На скільки спеціальностей (спеціалізацій) дозволяється подавати документи у 2018 році?
 4. На які спеціальності (спеціалізації) можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?
 5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?
 6. Якою є кількість бюджетних місць у 2018 році?
 7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?
 8. В якій формі подаються заяви для вступу?
 9. Як подати електронну заяву?
 10. Хто має право на складання вступних випробувань?
 11. Хто має право на проходження співбесіди?
 12. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?
 13. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?
 14. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?
 15. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?
 16. Що таке принцип пріоритетності?
 17. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?
 18. Що таке творчий залік?
 19. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?
 20. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?
 21. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?
 22. Де будуть приймати паперові заяви і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?
 23. Чи готує Донецький національний університет імені Василя Стуса педагогічні кадри?
 24. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації, що підтверджується Ліцензією Міністерства освіти і науки України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують 2 освітні програми бакалавріату і 2 магістерські програми з англійсткою мовою викладання.

3. На скільки спеціальностей (спеціалізацій) дозволяється подавати документи у 2018 році?

Відповідно до пункту 5.2. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 7 заяв на 4 спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації), на яких відсутні бюджетні місця, не обмежується.

4. На які спеціальності (спеціалізації) можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?

Щоб визначити всі спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса, на які ви маєте право вступати за результатами сертифікатів ЗНО, скористайтеся сервісом Покажчик ЗНО.

5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

Згідно з пунктом 6.1 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО, видані у 2016, 2017 та 2018 роках крім іноземної мови (оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року).

6. Якою є кількість бюджетних місць у 2018 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з минулорічною кількістю бюджетних місць на сторінці Державне замовлення​.

7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал визначається Приймальною комісією лише після закінчення прийому документів, тому спрогнозувати його неможливо.

До того ж, останні роки механізм розрахунку конкурсного бала змінювався. Через це порівнювати його з минулорічними показниками не має сенсу.

8. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно з пунктами 5.2 і 5.3 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зарахування за співбесідою, подають заяви тільки в електронній формі.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

9. Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на веб-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер документа, що посвідчує особу, коли й ким він виданий.

10. Хто має право на складання вступних випробувань?

Як зазначається у розділі VII Правил прийому до ДонНУ, брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 р. № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 р. за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (за вибором абітурієнта) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2017 р. та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

11. Хто має право на проходження співбесіди?

Згідно з пунктом 7.2 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса за результатами співбесіди до ДонНУ зараховуються:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

12. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

13. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно з пунктом 5.6. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.​

14. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

15. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 6.4. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти та додаткових балів. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази, де автоматично переводиться у 200-бальну шкалу

16. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні —місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

17. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?

Після спливання терміну подачі документів додаткові документи від вступників не приймаються.

18. Що таке творчий залік?

Творчій залік – професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської діяльності, здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни. Творчий залік проводиться з 01 квітня до 26 липня 2018 року в один етап як письмова робота (есе) на одну з запропонованих тем, самостійно обрану абітурієнтом. Проходження творчого заліку є обов’язковим при вступі на спеціальність «Журналістика».

Наголошуємо, що прийом заяв і документи для вступу на спеціальність «Журналістика» завершується о 18 годині 20 липня 2018 р.

19. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

20. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Із вартістю навчання для вступників 2018 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання. При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік

21. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2016 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання. При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік.

22. Де будуть приймати паперові заяви і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?

Цьогорічний прийом паперових заяв та документів буде здійснюватися у чотирьох містах:

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Велика комп’ютерна зала, 2-ий поверх головного корпусу ДонНУ імені Василя Стуса. Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32. Електронна пошта: [email protected].

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36. Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23. Електронна пошта: [email protected]

м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157. Телефони для довідок: + 380 (272) 2-91-23, +380 (50) 922-32-23, +380 (66) 918-63-62. Електронна пошта: [email protected]

м. Маріуполь, вул. Азовстальска, 4. Телефони для довідок: +380 (629) 46-55-34, +380 (67) 399-66-56, +380 (66) 362-48-30, +380 (63) 994-58-43. Електронна пошта: [email protected].

23. Чи готує Донецький національний університет імені Василя Стуса педагогічні кадри?

Здобутий в ДонНУ імені Василя Стуса ступінь освіти «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» дає право обіймати посади не лише в загальноосвітніх (школа, гімназія, ліцей, колегіум), професійно-технічних і вищих (технікум, училище, коледж, інститут, академія, університет) навчальних закладах усіх форм власності, а й у науково-дослідних установах і органах управління системою освіти.

Окрім цього, в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється підготовка магістрів за такими спеціальностями, як «Управління навчальним закладом» (з отриманням кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання») і «Педагогіка вищої школи» (з отриманням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів»).

Також здійснюється набір педагогічних працівників і керівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації на курси підвищення кваліфікації за програмами «Педагогіка вищої школи» і «Управління навчальним закладом».

24. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса не залишить м. Вінниця. В планах керівництва — продовжувати розбудову класичного університету європейського рівня у м. Вінниця.

​​​​