1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?
 2. Якою мовою викладають в Університеті?
 3. На скільки спеціальностей (спеціалізацій) дозволяється подавати документи у 2018 році?
 4. На які спеціальності (спеціалізації) можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?
 5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?
 6. Якою є кількість бюджетних місць у 2018 році?
 7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?
 8. В якій формі подаються заяви для вступу?
 9. Як подати електронну заяву?
 10. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?
 11. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?
 12. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?
 13. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?
 14. Що таке принцип пріоритетності?
 15. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?
 16. Що таке творчий залік?
 17. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?
 18. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?
 19. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?
 20. Де будуть приймати паперові заяви і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?
 21. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

1. Який рівень акредитації має ДонНУ імені Василя Стуса?

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це державний університет найвищого — ІV рівня акредитації, що підтверджується Ліцензією Міністерства освіти і науки України АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

2. Якою мовою викладають в ДонНУ імені Василя Стуса?

Викладання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється державною мовою на всіх факультетах і спеціальностях. Також існують 2 освітні програми бакалавріату і 2 магістерські програми з англійсткою мовою викладання.

3. На скільки спеціальностей (спеціалізацій) дозволяється подавати документи у 2018 році?

Відповідно до пункту 5.2. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступник може подати до 7 заяв на місця державного замовлення в закритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з 4 спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. При цьому заяви, подані на певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами навчання (денною та заочною), вважаються окремими заявами.

4. На які спеціальності (спеціалізації) можна вступити, якщо є наступні сертифікати ЗНО...?

Щоб визначити всі спеціальності ДонНУ імені Василя Стуса, на які ви маєте право вступати за результатами сертифікатів ЗНО, скористайтеся сервісом Покажчик ЗНО.

5. Чи приймають для вступу сертифікати ЗНО, видані у попередніх роках?

Згідно з пунктом 6.1 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса у 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

6. Якою є кількість бюджетних місць у 2018 році?

Розподіл державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється МОН України перед початком вступної кампанії. До того часу ви можете ознайомитися з минулорічною кількістю бюджетних місць на сторінці Державне замовлення​.

7. Яким є мінімальний прохідний бал на бюджет?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал визначається Приймальною комісією лише після закінчення прийому документів, тому спрогнозувати його неможливо.

До того ж, останні роки механізм розрахунку конкурсного бала змінювався. Через це порівнювати його з минулорічними показниками не має сенсу.

8. В якій формі подаються заяви для вступу?

Згідно з пунктами 5.1  Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса вступники для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зарахування за співбесідою, подають заяви тільки в електронній формі.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

9. Як подати електронну заяву?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на веб-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер документа, що посвідчує особу, коли й ким він виданий.

Додаткова інформація є на вкладинці «Як подати електронну заяву?»

10. Де можна ознайомитися з програмами підготовки до вступних випробувань?

З програмами вступних випробувань ви можете ознайомитися особисто у Приймальній комісії або на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса на сторінці Програми вступних випробувань.

11. Чи обов’язково подавати паперову заяву і документи для вступу особисто?

Згідно з пунктом 5.6. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

12. Чи матимуть пріоритет при зарахуванні вступники, які подали заяви та документи раніше?

Ні, не матимуть. Дата подання заяви та документів для вступу (в межах строку, визначеного Правилами прийому до ДонНУ імені Василя Стуса) не впливає на результати конкурсного відбору.

13. З чого складається конкурсний бал вступника на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня освіти «Бакалавр»?

Відповідно до пункту 6.4. Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

  де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

  П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета;

  А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

  (Додаток 7) лише для спеціальностей Факультету математики та інформаційних технологій;

  ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу поточного року для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) Біологія, Екологія, Хімія.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції визначені у Додатку 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти.

14. Що таке принцип пріоритетності?

При подачі заяв (як електронних, так і паперових) у кожній з них вступник зазначає пріоритет, виражений числом. При цьому пріоритет № 1 є найважливішим, і він встановлюється для найбажанішої спеціальності та університету. Пріоритетність присвоюється заяві лише один раз і не може бути змінена в процесі конкурсного відбору.

Єдина державна електронна база з питань освіти згідно зі встановленими вступником пріоритетами, відповідно до отриманих конкурсних балів кожної заяви, автоматично визначає єдину пропозицію на державному замовленні – місце навчання у певному університеті на певній спеціальності. Якщо отримана пропозиція не влаштує вступника, останній може претендувати тільки на контрактне місце за будь-якою з раніше поданих заяв.

15. Чи можна подавати додаткові документи для вступу після закінчення строків їх прийому?

Після спливання терміну подачі документів додаткові документи від вступників не приймаються.

16. Що таке творчий залік?

Творчий залік – професійно орієнтоване вступне випробування, під час якого вступник демонструє знання, уміння і навички, що засвідчують його здатність до журналістської діяльності, здібності до правдивого відтворення подій, а також орієнтування у суспільно-політичному житті країни. Творчий залік проводиться з 01 квітня до 26 липня 2018 року в один етап як письмова робота (есе) на одну з запропонованих тем, самостійно обрану абітурієнтом».

Проходження творчого заліку є обов’язковим при вступі на спеціальність «Журналістика».

17. Чи потрібно завіряти копії документів нотаріально?

За бажанням вступника приймальна комісія безкоштовно засвідчує копію документа державного зразка про здобуття освіти за освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) ЗНО та інших документів.

Для засвідчення копій необхідно мати з собою оригінали всіх документів.

18. Чи надаються університетом місця у гуртожитках?

Донецький національний університет імені Василя Стуса сприяє вступникам щодо розміщення у гуртожитках. Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ДонНУ імені Василя Стуса порядку (Додаток 11).

19. Якою є вартість навчання в ДонНУ імені Василя Стуса?

З вартістю навчання для вступників 2018 року можна ознайомитися на сторінці Вартість навчання. При цьому платник має право самостійно обирати найбільш зручну форму оплати: раз на місяць, раз в семестр чи раз на рік.

20. Де будуть приймати паперові заяви і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса?

Цьогорічний прийом паперових заяв та документів буде здійснюватися в чотирьох містах:

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Велика комп’ютерна зала, 2-ий поверх головного корпусу ДонНУ. Телефон для довідок: +380 (432) 50-89-32. Електронна пошта: [email protected]

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36. Телефон для довідок: +380 (382) 65-76-23. Електронна пошта: [email protected]

м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157. Телефони для довідок: + 380 (272) 2-91-23,+380 (50) 922-32-23, +380 (66) 918-63-62. Електронна пошта: [email protected]

м. Маріуполь, вул. Азовстальска, 4. Телефони для довідок: +380 (629) 46-55-34, +380 (67) 399-66-56, +380 (66) 362-48-30, +380 (63) 994-58-43. Електронна пошта: [email protected]

21. Чи повернеться університет до м. Донецьк у pазі припинення бойових дій на сході України?

Незалежно від того, яка ситуація складеться в майбутньому, Донецький національний університет імені Василя Стуса не залишить м. Вінниця. У планах керівництва – продовжувати розбудову класичного університету європейського рівня у м. Вінниця.​