Донецький національний університет здійснює підготовку студентів, зокрема іноземців, на 9 факультетах більш ніж за 50 напрямами підготовки і спеціальностями:

Факультет Напрям підготовки або спеціальність Бакалавр Спеціаліст Магістр
Філологічний Журналістика * * *
Філологія (Українська мова та література) * * *
Філологія (Російська мова та література) * * *
Психологія * * *
Філологія (Прикладна лінгвістика) * * *
Культурологія * *
Економічний Міжнародна економіка * * *
Економіка підприємства * * *
Маркетинг * * *
Управління персоналом та економіка праці * * *
Менеджмент * * *
Міжнародний бізнес *
Бізнес-адміністрування
(Extra-mural courses)
*
Прикладна економіка *
Фінанси і кредит * * *
Облік і аудит * * *
Прикладна статистика * *
Економічна теорія * *
Банківська справа * *
Товарознавство і торгівельне підприємництво *
Економічна кібернетика * * *
Біологічний Біологія (Біологія, Біофізика, Фізіологія людини і тварин) * * *
Біофізика * *
Фізіологія людини і тварин * *
Ботаніка * *
Екологія і охорона навколишнього середовища * * *
Історичний Історія * * *
Політологія * * *
Міжнародні відносини * * *
Хімічний Хімія (Хімія, Біохімія) * * *
Біохімія * *
Аналітична хімія * *
Фізична хімія * *
Іноземних мов Філологія (Англійська мова та література) * * *
Філологія (Німецька мова та література) * * *
Філологія (Французька мова та література) * * *

Філологія
Переклад (Англійська, німецька мови)) * * *
Переклад (Німецька, англійська мови) * * *
Математики та інформаційних технологій Математика * * *
Прикладна математика * * *
Актуарна і фінансова математикаs * *
Статистика *
Інформатика * * *
Документознавство та інформаційна діяльність * * *
Фізико-технічний Фізика * * *
Прикладна фізика (Радіофізика та електроніка) * * *
Комп’ютерні науки (Системи штучного інтеллекту) * * *
Комп’ютерні науки (Еколого-економічний комп’ютерний моніторинг) * * *
Метрологія та вимірювальна техніка * * *
Безпека інформаційних і комунікаційних систем *
Юридичний Правознавство * * *