Відділ з виховної та соціальної роботи зі студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса є структурним підрозділом ДонНУ імені Василя Стуса, який в межах своєї компетенції виконує організаторські та виховні функції, забезпечує інтелектуальний, духовний, культурний та особистісний розвиток студентів.

У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету згідно з напрямами їх роботи.

Контроль за діяльністю відділу здійснює проректор з науково-педагогічної, виховної та соціальної роботи.

Колектив відділу:

Якушева Марина Валеріївна

Начальник відділу

Телефон: +380 (63) 267-16-16)

Спичак Антон В’ячеславович

Інспектор

Телефон: +380 (66) 767-01-48

Верстюк Наталія Дмитрівна

Провідний спеціаліст

Телефон: +380 (96) 119-61-93

Щєрблюк Ірина Володимирівна

Спеціаліст

Телефон: +380 (96) 138-49-47

Основні завдання відділу

 • Планування та організація систематичної виховної роботи зі студентами, розробка плану виховної роботи та основних масових та традиційних заходів університету.
 • Аналіз та контроль навчальної діяльності університету, факультетів, а також інших структурних підрозділів університету, які виконують виховну роботу.
 • Організація системи інформаційного забезпечення студентів та консультативної допомоги за різними аспектами виховної діяльності університету.
 • Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку студентами університету, притягнення до дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
 • Участь в організаційно-методичному керівництві виховної роботи на факультетах, відділеннях, у групах.
 • Розробка змісту та форм виховної роботи зі студентами.
 • Формування основних напрямків роботи з молоддю, враховуючи регіональні відмінності, склад контингенту студентів, традиції університету.
 • Залучення органів студентського самоврядування до організації і проведення олімпіад, літніх шкіл і конференцій, публічних лекцій тощо.
 • Сприяння розвитку різних форм волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму та почуття відповідальності.
 • Співробітництво з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, громадськими організаціями регіону, країни та інших держав, молодіжними організаціями.

Функції відділу

 • Планує та організує виховні заходи, дотримуючись плану виховної роботи університету, організує систему інформаційного забезпечення студентів.
 • Контролює виконання виховної роботи іншими структурними підрозділами університету.
 • Розробляє інформаційні та методичні матеріали з основних напрямків виховної діяльності в університеті.
 • Вивчає актуальні проблеми студентської молоді університету, аналізує стан роботи з нею, реалізацію прав студентської молоді відповідно до законодавства України.
 • Сприяє надбанню студентами правових, естетичних, екологічних та інших знань, організовує публічні лекцій та зустрічі з видатними діячами культури, мистецтва та науки тощо.
 • Практикує роботу психологічної служби в університеті.
 • Впроваджує рейтинг активної участі студентів у суспільному житті університету з відзначенням лідерів і широким застосуванням морального та матеріального заохочень.
 • Виконує доручення Міністерства освіти та науки України, готує проекти розпоряджень та наказів відповідно до компетенції.
 • Співпрацює з заступниками деканів факультетів, органами студентського самоврядування, профспілковою організацією університету та іншими вищими навчальними закладами в процесі здійснення своєї діяльності.

Ми в соціальних мережах: