СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
2017 — 2025 рр.

Місія ДонНУ імені Василя Стуса полягає в формуванні особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентіфікованой, Інтегрованої в суспільство (Homo-I).

Бачення ДонНУ імені Василя Стуса — 2025:

 • відкрита елітарна академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій;
 • класичний дослідницький університет, конкурентоспроможний на національному та міжнародному рівнях;
 • надійний та соціально відповідальний партнер для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;
 • університетська родина з власним корпоративним духом;
 • світоглядний простір, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Стратегічні пріоритети, напрями і завдання:

Пріоритет 1: Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоорієнтованості та конкурентоспроможності:

 1. Сформувати гнучкі практико-орієнтовані освітні програми, зміст яких відповідає запитам громади і світу.
 2. Створити систему професійного зростання і забезпечення гідних умов праці викладача.
 3. Диверсифікувати освітні програми за змістом, форматом та цільовою аудиторією.
 4. Запровадити внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Пріоритет 2: Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу:

 1. Забезпечити багаторівневу систему розвитку інтелектуального капіталу.
 2. Сформувати креативну територію для популяризації науки та дослідницької діяльності.
 3. Створити територію професіоналів як складову індустрії науки.
 4. Розробити внутрішні стандарти науково-дослідницької діяльності на шляху відповідності критеріям дослідницького університету.

Пріоритет 3: Створення університетського світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом):

 1. Визначити і запровадити ціннісну парадигму взаємовідносин: учень — учитель — колега — партнер — учень.
 2. Створити кластер світоглядного простору — «Університетський спорт».
 3. Розробити та реалізувати соціальні та інфраструктурні кластери академічного містечка — I-Кампусу, відкритого для нових можливостей і становлення особистості.

Strategia_rotated.pdfСтратегія.pdf​ ​