Ліцензування — це процедура визнання на державному рівні спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Завантажити Ліцензію МОН України Серія АЕ № 636063 від 10.03.2015 р.

Акредитація вищого навчального закладу — це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Рішенням Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року, протокол № 113 Донецький національний університет імені Василя Стуса вкотре визнано вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації.

Завантажити Сертифікат про акредитацію Донецького національного університету імені Василя Стуса

Акредитація напряму підготовки, спеціальності у навчальному закладі за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем — це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців державним вимогам до напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затвердженим МОН України.

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки і спеціальностей Донецького національного університету імені Василя Стуса

  
  
  
  
Папка: Біологічний факультет
  
03.09.2015 10:39
Папка: Економічний факультет
  
03.09.2015 12:17
Папка: Історичний факультет
  
03.09.2015 10:40
Папка: Кафедра педагогіки та управління освітою
  
03.09.2015 12:49
Папка: Факультет іноземних мов
  
03.09.2015 12:18
Папка: Факультет математики та інформаційних технологій
  
03.09.2015 12:18
Папка: Фізико-технічний факультет
  
03.09.2015 12:18
Папка: Філологічний факультет
  
03.09.2015 12:18
Папка: Хімічний факультет
  
03.09.2015 10:39
Папка: Юридичний факультет
  
03.09.2015 10:40