pro_donnu.jpg

Донецький національний університет імені Василя Стуса — це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет сьогодні — потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних вищих навчальних закладів України, найкращий виш Вінниці та Вінницької області.

Свою місію ДонНУ імені Василя Стуса вбачає у формуванні особистості-професіонала: Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-І).

Діяльність Університету ґрунтується на його визначенні як:

 • відкритої елітарної академічної спільноти, що є провідним центром освіти, науки та інновацій;
 • класичного дослідницького університету, конкурентоспроможного на національному та міжнародному рівнях;
 • надійного та соціально відповідального партнера для громадських і владних інститутів, міжнародної та вітчизняної бізнес-спільноти;
 • університетської родини з власним корпоративним духом;
 • світоглядного простору, який надає можливості жити, працювати, навчатися, самореалізовуватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

ДонНУ імені Василя Стуса — класичний університет, у якому здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти природничого, гуманітарного, економічного профілів ступенів освіти: бакалавр (41 освітня програма), магістр (52 освітні програми); в аспірантурі та докторантурі — за 13 спеціальностями. В Університеті працюють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Через провадження додаткових освітніх послуг і навчання протягом життя ДонНУ імені Василя Стуса реалізує свою освітню місію та є в тренді законодавчого закріплення видів додаткової освіти в Україні. Компетентністний підхід та інноваційні методи навчання є основою впровадження безперервної освіти, сертифікатних освітніх програм, курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Це високоякісна відповідь вишу, що прагне до інноваційності, на соціальний запит і запит ринку праці.

У структурі Стусівського університету дев’ять факультетів:

 • математики та інформаційних технологій,
 • фізико-технічний,
 • хімічний,
 • біологічний,
 • філологічний,
 • іноземних мов,
 • історичний,
 • економічний,
 • юридичний,

а також загальноуніверситетські кафедри:

 • педагогіки та управління освітою,
 • філософії,
 • фізичного виховання та спорту,

та три філії: Костянтинівська, Маріупольська та Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля».

Донецький національний університет імені Василя Стуса приділяє значну увагу розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, підтримує зв’язки з провідними науково-дослідницькими закладами нашої держави та установами інших країн, піклується про практичне впровадження своїх наукових розробок. Активне міжнародне співробітництво та інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності, що є невід’ємною частиною життя Університету, забезпечують важливу роль ДонНУ імені Василя Стуса як учасника світових інтеграційних і модернізаційних процесів у сфері освіти, пошуку культурного діалогу, взаєморозуміння між націями та регіонами світу.

Донецький національний університет імені Василя Стуса підтримує зв’язки з більш ніж 70 університетами світу, є членом Асоціації університетів Європи, учасником чисельних Європейських наукових і освітніх програм за лінією ТЕМРUS, Шостої та Сьомої Рамкових програм ЄС, Міжнародного фонду «Відродження» тощо.

Донецький національний університет імені Василя Стуса — єдиний ВНЗ України, що став членом Асоціації Guide (Глобальні Університети Дистанційної Освіти), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти.

У 2016/2017 навчальному році ДонНУ імені Василя Стуса став одним з шести вишів України, що увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings, та посів місце у групі «801+». Також Університет займає 10 місце серед 128 ВНЗ України (17 серед класичних) за показниками публікаційної активності у виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus.

ДонНУ імені Василя Стуса — 17-ий виш у Консолідованому рейтингу ВНЗ України, 27-ий (9-ий серед класичних вишів) у рейтингу «ТОП-200 Україна», а також посідає другу сходинку серед кращих ВНЗ центрального регіону України.

У 2014 р. ДонНУ опинився в епіцентрі подій, що розгорнулися на Донбасі у зв’язку з російською військовою агресією. 16 вересня 2014 р. озброєними угрупованнями були захоплені адміністративні приміщення Університету. Колектив і студентство вишу, що не розглядали можливість співпраці з окупантами в рамках так званої ДНР, створили громадський рух «Врятуй Alma Mater!». У результаті мітингів біля Міністерства освіти і науки України та переговорів МОН з керівництвом вишу, 30 вересня 2014 р. вийшов Наказ

МОН України № 1084 «Про організацію освітнього процесу Донецького національного університету України в місті Вінниця».

За три роки перебування в екзилі Донецький національний університет імені Василя Стуса:

 • поступово відновив матеріально-технічну базу, яка дозволяє на сьогодні здійснювати освітній процес і наукову діяльність;
 • зберіг і якісно покращив професорсько-викладацький склад;
 • почав відновлювати втрачені через переїзд позиції в національних і міжнародних рейтингах;
 • зайняв і стабільно посідає лідерські позиції серед локальних конкурентів;
 • створив безпрецедентну для регіону мережу партнерства і нову якість відносин між вищою школою, владою і громадою задля реалізації спільних соціально корисних проектів і справ.

ДонНУ імені Василя Стуса — університет, у якому плекають традиції, цінують ім’я і прагнуть досконалості

Art