pro_donnu.jpg
Донецький національний університет імені Василя Стуса сьогодні — це потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних вищих навчальних закладів країни.

ДонНУ імені Василя Стуса є класичним університетом, у якому здійснюється підготовка фахівців природничого, гуманітарного, економічного профілів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра за 53 спеціальностями. Навчання в аспірантурі здійснюється за 63, а у докторантурі — за 23 спеціальностями.

До структури університету входять 9 основних факультетів: 

а також

Донецький національний університет імені Василя Стуса приділяє значну увагу розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, підтримує зв’язки з провідними науково-дослідницькими закладами нашої держави та установами інших країн, піклується про практичне впровадження своїх наукових розробок. Активне міжнародне співробітництво, що є невід’ємною частиною життя університету, забезпечує важливу роль ДонНУ імені Василя Стуса як учасника світових інтеграційних і модернізаційних процесів у сфері освіти, пошуку культурного діалогу, взаєморозуміння між націями та регіонами світу. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса підтримує зв’язки з більш ніж 70 університетами світу, є членом Асоціації університетів Європи, учасником чисельних Європейських наукових і освітніх програм за лінією ТЕМРUS, Шостої та Сьомої Рамкових програм ЄС, Міжнародного фонду «Відродження», організатором та учасником безлічі міжнародних наукових конференцій. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса —  єдиний ВНЗ України, що став членом Асоціації Guide (Глобальні Університети Дистанційної Освіти), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти.

За результати міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2015/2016 університет увійшов в топ «701+».

Головною метою діяльності ДонНУ імені Василя Стуса є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити стабільний прогресивний розвиток економіки та суспільства. Донецький національний університет імені Василя Стуса завжди намагався бути лідером у сфері модернізації вітчизняної системи освіти й науки згідно з сучасними стандартами та потребами інтеграції у світовий культурний простір. ДонНУ імені Василя Стуса продовжує наполегливо працювати в цьому напрямку.

У 2014 році Донецький національний університет імені Василя Стуса розпочав нову сторінку у своїй 77-річній історії. Через складну суспільно-політичну ситуацію на сході України та продовження збройного конфлікту на території м. Донецьк, з метою збереження життя та здоров’я громадян України Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення щодо перенесення діяльності ДонНУ імені Василя Стуса в м. Вінниця — наказ № 1084 від 30.09.2014 р. «Про організацію освітнього процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса України в місті Вінниця».

Art