Керуючись Законом України Про Доступ до публічної інформації, Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», листом № 1/939 від 19.01.2012 р. МОНмолодьспорту України «Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації» Донецький національний університет імені Василя Стуса надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Запитувач інформації має право звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Запитувачі інформації мають право звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами університету.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

  1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію:

Якщо запит на інформацію надійшов до загального відділу ДонНУ імені Василя Стуса поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка — «Запит на публічну інформацію».

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк (див. розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів).

 

 Доступ до публічної інформації

 
  
  
  
  
Папка: Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію
  
28.12.2015 12:25Відомості про присутність відсутніСмирнова Катерина Євгенівна
Папка: Кадри
  
07.04.2015 18:31Відомості про присутність відсутніСмирнова Катерина Євгенівна
Папка: Фінансова інформація
  
07.04.2015 18:31Відомості про присутність відсутніСмирнова Катерина Євгенівна
АКТ перевірки Державна інспекція НЗУ.PDF
  
13.11.2017 16:20Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Заявка на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів.PDF
  
13.11.2017 16:24Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Звіт про доступ до публічної інформації за 2016.pdf
  
30.12.2016 11:03Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Звіт про доступ до публічної інформації за 2017.pdf
  
17.01.2018 10:58Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Інформація про перелік товарів робіт і послуг отриманих як благодійна допомога.pdf
  
31.10.2017 17:17Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
План заходів щодо виправлення порушень недоліків та проблем виявлених під час перевірки ДІНЗ.pdf
  
27.11.2017 15:19Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації.PDF
  
18.06.2015 17:24Відомості про присутність відсутніСмирнова Катерина Євгенівна
Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів.PDF
  
13.11.2017 16:24Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів.PDF
  
13.11.2017 16:24Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Форма письмового запиту на інформацію для об'єднання громадян.PDF
  
13.11.2017 16:23Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Форма письмового запиту на інформацію для фізичних осіб.PDF
  
13.11.2017 16:23Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович
Форма письмового запиту на інформацію для юридичних осіб.PDF
  
13.11.2017 16:23Відомості про присутність відсутніНосов Вільям Олександрович