Керуючись Законом України Про Доступ до публічної інформації, Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», листом № 1/939 від 19.01.2012 р. МОНмолодьспорту України «Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації» Донецький національний університет імені Василя Стуса надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Запитувач інформації має право звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Запитувачі інформації мають право звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до ДонНУ імені Василя Стуса із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами університету.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

  1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію:

Якщо запит на інформацію надійшов до загального відділу ДонНУ імені Василя Стуса поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка — «Запит на публічну інформацію».

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк (див. розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів).

 

  
  
  
  
Папка: Державні закупівлі
  
07.04.2015 18:31
Папка: Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію
  
28.12.2015 12:25
Папка: Кадри
  
07.04.2015 18:31
Папка: Фінансова інформація
  
07.04.2015 18:31
pозмір фактичних витрат на копіювання та друк документів.PDF
  
90 KB 11.06.2015 14:46
заявка на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів.PDF
  
105 KB 12.06.2015 10:19
Звіт про доступ до публічної інформації за 2016.pdf
  
251 KB 30.12.2016 11:03
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації.PDF
  
786 KB 18.06.2015 17:24
рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів.PDF
  
82 KB 12.06.2015 10:19
форма письмового запиту на інформацію для об'єднання громадян.PDF
  
47 KB 12.06.2015 10:14
форма письмового запиту на інформацію для фізичних осіб.PDF
  
45 KB 12.06.2015 10:15
форма письмового запиту на інформацію для юридичних осіб.PDF
  
45 KB 12.06.2015 10:15

 

​​​