Успішність Донецького національного університету імені Василя Стуса відображена в національних та міжнародних рейтингах: «Топ-200 Україна», «QS World University Ranking», Scopus" тощо.

Консолідований рейтинг ВНЗ України від сайту Освіта.ua

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10: «Кращі класичні університети України», «Кращі медичні університети України», «Кращі педагогічні університети України», «Кращі приватні університети України», «Кращі університети столиці», а також «Рейтинг ВНЗ за областями» та «Рейтинг ВНЗ за регіонами України».

В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів рейтинги: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

У 2016 році у консолідованому рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса ділить 17-18 місця спільно з Ужгородським національним університетом серед 269 ВНЗ, 2 місце серед кращих вишів Центральної України. Наш Університет у 2016 році визнано найкращим серед ВНЗ м. Вінниця та Вінницької області.

Проект «Топ-200 Україна»

Методологія дослідження використовує чотири основних критерії: сприйняття діяльності університету роботодавцями та загальна репутація в академічному середовищі; якість дослідницької та викладацької діяльності; загальна якість навчання; міжнародне визнання інституту і його присутність у глобальному інформаційному просторі (у т.ч. з урахуванням рейтингу Webometrics).

У 2018 році ДонНУ імені Василя Стуса посів 27 місце серед 200 університетів.

«QS World University Rankings»

QS World University Rankings вважається одним з найвпливовіших міжнародних щорічних рейтингів. Він досліджує вищі навчальні заклади з усього світу та відображає не тільки загальний рейтинг, але й рейтинг з окремих предметів.

Укладачі рейтингу використовували шість основних критеріїв оцінки:

  • репутація в академічному середовищі (40%);
  • відношення до випускників серед роботодавців (10%);
  • цитованість публікацій співробітників вузу (20%);
  • співвідношення числа викладачів і студентів (20%);
  • відносна чисельність іноземних викладачів (5%);
  • відносна чисельність іноземних студентів (5%).

Сьогодні дослідження охоплює понад 2000 університетів, а рейтинг розраховується для 700. Виші, які зайняли позиції до 400, ранжуються індивідуально, всі інші — по групах.

У 2017 році до світового рейтингу увійшли шість українських вишів. ДонНУ імені Василя Стуса посів місце у групі 801+.

Рейтинг ВНЗ України за показниками Scopus

Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної і реферативної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. На сьогодні база даних Scopus постійно індексує більше 18000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук.

Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань даних публікацій.

Станом на квітень 2017 року Донецький національний університет імені Василя Стуса посідає 17 місце (10 серед класичних університетів) серед 136 ВНЗ України за показниками публікаційної активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Університет зберіг свої позиції як серед класичних університетів, так і в загальному рейтингу.

Індекс Гірша ДонНУ імені Василя Стуса порівняно з минулорічним рейтингом зріс на одиницю і становить 27. Також спостерігається стабільне зростання кількості публікацій наших науковців та кількість їх цитувань.​