Відділ міжнародних зв'язків є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса (ДонНУ імені Василя Стуса).

Відділ здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України: Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ДонНУ імені Василя Стуса, рішень Вченої ради та ректорату ДонНУ імені Василя Стуса, локальних нормативних актів Донецького національного університету імені Василя Стуса та цього Положення.

Мета відділу — управління та координація під керівництвом ректорату Донецького національного університету імені Василя Стуса діяльності всіх структурних підрозділів з:

 • підготовки висококваліфікованих кадрів для України та зарубіжних країн, що володіють професійними й загальнокультурними компетенціями, які відповідають світовим стандартам;
 • реалізації міжнародних наукових проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними університетами, установами, організаціями та фондами з метою перетворення Донецького національного університету імені Василя Стуса на міжнародно визнаний інноваційний науково-освітній, аналітичний, консалтинговий і проектний центр.

Завдання відділу:

 • розробка й організація заходів щодо розвитку міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса;
 • розширення діяльності ДонНУ імені Василя Стуса в міжнародних організаціях, проектах, програмах;
 • підготовка та проведення прийому іноземних делегацій, що прибувають у Донецький національний університет імені Василя Стуса з офіційними, робочими, неофіційними (приватними) візитами, візитами проїздом;
 • залучення зарубіжних викладачів до читання лекцій у ДонНУ імені Василя Стуса;
 • забезпечення академічної мобільності;
 • організація спільно з зарубіжними університетами-партнерами літніх і зимових шкіл і забезпечення участі в їхній роботі студентів і аспірантів ДонНУ імені Василя Стуса;
 • розвиток і забезпечення програм включного навчання;
 • розвиток і забезпечення програм подвійних дипломів;
 • підтримка комунікацій з представництвами європейських і міжнародних організацій, розташованих на території України;
 • організація зустрічей і протокольного супроводу делегацій.

Функції відділу:

 • організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародної співпраці ДонНУ імені Василя Стуса;
 • визначення пріоритетних напрямів співпраці, перспективне планування міжнародних зв’язків ДонНУ імені Василя Стуса, пошук і відбір партнерів для встановлення контактів на загальноуніверситетському рівні, участь у розробці планів і програм спільної діяльності, здійснення міжнародних обмінів і контактів за напрямами, що належать до компетенції Відділу;
 • підготовка й реалізація міжнародних освітніх і науково-дослідних проектів;
 • встановлення партнерства та організація виконання робочих програм співпраці ДонНУ імені Василя Стуса з навчальними закладами, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн;
 • здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою взаємного погодження дій і реалізації міжнародних обмінів і контактів, а саме, академічної мобільності, що включає мобільність студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу;
 • координація роботи та надання допомоги факультетам, кафедрам та іншим підрозділам ДонНУ імені Василя Стуса із здійснення міжнародної співпраці й академічного обміну відповідно до досягнутих домовленостей, сприяння в організації міжнародних конференцій і підтримці зв’язків із зарубіжними університетами, установами, організаціями;
 • здійснення протокольних заходів у зв’язку з підготовкою та проведенням прийому іноземних делегацій, що прибувають у Донецький національний університет імені Василя Стуса з офіційними, робочими, неофіційними (приватними) візитами, візитами проїздом.